คนพิการทางด้านสายตา ต้องการงานตามความเหมาะสม : ดินแดง กทม.

ชื่อ-นามสกุล นายสุรพงศ์ ฉันทวิริยวัฒน์ อายุ 25 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางการมองเห็น (ตาบอด)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ สามารถนวดแผนไทย (มีใบรับรอง) ผ่านการฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์มาแล้ว

ติดต่อ โทรศัพท์ 088-6912342 หรือ อีเมล์ unkpaobsk@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 30/01/2561 เวลา 09:40:23