คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป หรือตามความเหมาะสม : อุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ-นามสกุล นายอภิชิต เต็มตาวงษ์ อายุ 24 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานทั่วไป งานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้

ติดต่อ โทรศัพท์ 095-5482388 หรือ อีเมล์ apichit6352@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 1/02/2561 เวลา 00:41:54

1 ประมวล 1/02/2561 00:41:54

อยากหางานทำที่บ้านเกิดครับอยู่บุรีรัมย์

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ชื่อ-นามสกุล นายอภิชิต เต็มตาวงษ์ อายุ 24 ปี วุฒิการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานทั่วไป งานตามความเหมาะสม ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้ ติดต่อ โทรศัพท์ 095-5482388 หรือ อีเมล์ apichit6352@gmail.com เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...