คนพิการทางด้านจิตใจ ต้องการงานด้านธุรการ คอมพิวเตอร์ : กรุงเทพมหานคร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจุฑารัตน์ เมนะโพธิ อายุ 29 ปี

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ความพิการ พิการทางด้านจิตใจ

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานทางด้านธุรการการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล คอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบสบการณ์ด้านคีย์ข้อมูลลงคอมพิวเตอร์

ติดต่อ โทรศัพท์ 099-0831551 หรือ อีเมล์ Tuiijutarat@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 8/01/2561 เวลา 14:31:30