คนพิการสายตาเลือนราง ต้องการทำงานทางด้าน Call Center, Operator งานประชาสัมพันธ์ ต่างๆ : กทม.

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนวพร ทัพเอี่ยม อายุ 22 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านสายตา (สายตาเลือนราง ยังมองเห็นอยู่)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงาน Call Center, Operator งานประชาสัมพันธ์ ต่างๆ

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์การทำงาน Operator งานประชาสัมพันธ์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ได้ดี

ติดต่อ โทรศัพท์ 063-1976685 หรือ อีเมล์ Jomjamswan06@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 8/01/2561 เวลา 14:08:47