คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านวิศวกร : นครราชสีมา

ชื่อ-นามสกุล นายกรณ์ เกิดสิทธิกุล อายุ 42 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ งานด้านวิศวกรวิศวกรสนาม ควบคุมงาน บ้านจัดสรร หรืองานก่อสร้าง อื่นๆ

ความสามารถ/ทักษะ สามารถคอมพิวเตอร์ Microsoft Office มีประสบการณ์วิศวกรสนาม 14 ปี

ติดต่อ โทรศัพท์ 092-7942155, 090-9939994 หรือ อีเมล์ champ50gg@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 23/11/2560 เวลา 14:46:18