คนพิการทางด้านสายตา (เลือนราง) ต้องการงานทางด้านบุคคล : ปริมณฑล, สมุทรสาคร

ชื่อ-นามสกุล นายมานพ สำอางจิตร อายุ 31 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ความพิการ พิการทางด้านสายตา (สายตาเลือนราง)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรืองานตามความเหมาะสม

ประสบการณ์การทำงาน เจ้าหน้าที่บุคคล, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2ปี

ติดต่อ โทรศัพท์ 065-6432082 หรือ อีเมล์ Methas030959@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 23/11/2560 เวลา 14:44:15