คนพิการทางการเคลื่อนไหว ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คอมพิวเตอร์ : พะเยา

ชื่อ-นามสกุล นายภิญโญ อัมพุธ อายุ 40 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางการเคลื่อนไหว

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทางด้านธุรการ คอมพิวเตอร์ หรืองานตามความเหมาะสม

ติดต่อ โทรศัพท์ 093-7454663 หรือ อีเมล์ tik-yo@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 23/11/2560 เวลา 14:41:52