คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานทั่วไป : เชียงใหม่

ชื่อ-นามสกุล นางสาวราตรี กมลหาญ อายุ 35 ปี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ งานทั่วไปหรืองานตามความเหมาะสม

ติดต่อ โทรศัพท์ 062-7411096 หรือ อีเมล์ ratreeke765@gamil.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 20/11/2560 เวลา 15:59:16