คนพิการทางด้านร่างกาย (กำมือขวาไม่ได้) ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : บางพลัด

ชื่อ-นามสกุล นายตุ๋ย สุขสำราญ อายุ 32 ปี

วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (กำมือขวาไม่ได้)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม ในเขตพื้นที่บางพลัด

ติดต่อ โทรศัพท์ 064-4638735 หรือ อีเมล์ tuysukhsaray@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 1/11/2560 เวลา 13:42:13