คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : นครศรีธรรมราช

ชื่อ-นามสกุล นายประสบสุข ใจห้าว อายุ 17 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางการได้ยิน

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

ติดต่อ โทรศัพท์ 081-0849319 หรือ อีเมล์ jaihow1230@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 18/10/2560 เวลา 13:57:43