คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานที่เหมาะสม : กรุงเทพฯ

ชื่อ-นามสกุล นายเสมา อาจแก้ว อายุ 48 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประถมศึกษา 6

ความพิการ พิการทางด้านสายตา (ตาบอดทั้ง 2 ข้าง)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานที่เหมาะสมกับลักษณะความพิการ ต้องการงานในพื้นที่กรุงเทพฯ

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์การนวดแผนไทย 20 ปี

ติดต่อ โทรศัพท์ 089-8238567

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 5/09/2560 เวลา 11:18:42