คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานที่เหมาะสม : ได้ทุกพื้นที่

ชื่อ-นามสกุล นายสมพร บุญฤทธิ์ อายุ 47 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านสายตา (ตาบอดทั้ง 2 ข้าง)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานที่เหมาะสมกับลักษณะความพิการ สามารถทำงานได้ทุกพื้นที่

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์การนวดแผนไทย 10 ปี

ติดต่อ โทรศัพท์ 061-5567114

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 5/09/2560 เวลา 10:46:09