คนพิการร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธรการ/คลังสินค้า : หนองจอก กทม.

ชื่อ-นามสกุล นายฑิฏิวรรษ เจริญควร อายุ 53 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานด้านธุรการ งานผลิตหรือในคลังสินค้า หรืองานตามความเหมาะสม

ติดต่อ โทรศัพท์ 08-06060127 หรือ อีเมล์ ThitivasPEPSI1217@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 26/06/2560 เวลา 13:51:45