คนพิการทางการสื่อสาร ต้องการงานตามความสามารถ : มหาสารคาม

ชื่อ-นามสกุล นายชาครีส แพงพงมา อายุ 28 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางการสื่อความหมาย ร่างกายปกติ

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานธุรการ ประสานงานทั่วไป หรืองานอื่นๆ ตามความสามารถ

ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์การทำงานทางด้านฝ่ายบุคคลมาก่อน

ติดต่อ โทรศัพท์ 091-7016859 หรือ อีเมล์ chacriszaza@hotmail.co.th

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 26/06/2560 เวลา 13:49:12