คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : ดอนเมือง กทม.

ชื่อ-นามสกุล นายไอยรา เกตุสะอาด อายุ 48 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (สามารถขึ้นสงบันไดได้)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการ งานเอกสาร งานสรรหา ธุรการ หรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้computer ได้, มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีประสบการณ์การงำงานด้านสรรหา หรืองานเอกสารมาก่อน

ติดต่อ โทรศัพท์ 098-5712517 หรือ อีเมล์ jobaiyara@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 26/06/2560 เวลา 13:43:42