คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านกฎหมาย ทนายความ ว่าความ

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ-นามสกุล นายกีรนันท์ บุญชูวงค์ อายุ 42 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี จบการศึกษารัฐประศาสนศาตรบัณฑิต,วิชาชีพครู,นิติศาสตร์

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (เดินกระเพลกเล็กน้อย)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทางด้านกฎหมาย เงินเดือน 25,000-30,000 บาท

ความสามารถ/ทักษะ ผ่านการอบรมวิชาชีพว่าความ มีประสบการณ์ว่าความ มาแล้ว 3 ปี คดีแพ่ง-อาญา และอื่นๆ และเคยเป็นพนักงานราชการ กระทรวงยุติธรรม

ติดต่อ โทรศัพท์ 092-6933296 หรือ อีเมล์ nathinun2015@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 26/06/2560 เวลา 13:40:27

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ชื่อ-นามสกุล นายกีรนันท์ บุญชูวงค์ อายุ 42 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี จบการศึกษารัฐประศาสนศาตรบัณฑิต,วิชาชีพครู,นิติศาสตร์ ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (เดินกระเพลกเล็กน้อย) ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทางด้านกฎหมาย เงินเดือน 25,000-30,000 บาท ความสามารถ/ทักษะ ผ่านการอบรมวิชาชีพว่าความ มีประสบการณ์ว่าความ มาแล้ว 3 ปี คดีแพ่ง-อาญา และอื่นๆ และเคยเป็นพนักงานราชการ กระทรวงยุติธรรม ติดต่อ โทรศัพท์ 092-6933296 หรือ อีเมล์ nathinun2015@gmail.com เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...