คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสมกับความพิการ : ได้ทุกพื้นที่

ชื่อ-นามสกุล นายอรรถพล จินเขตกิจ อายุ 34 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับป.6

ความพิการ พิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ (มือด้านขวาใช้งานได้น้อย)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทั่วไปหรืองานตามความเหมาะสม

ติดต่อ โทรศัพท์ 064-9528404

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 30/03/2560 เวลา 10:29:19