คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป หรือตามความเหมาะสม : ได้ทุกพื้นที่

ชื่อ-นามสกุล นายสมควร สรีชัยมูล อายุ 43 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3

ความพิการ พิการทางการเคลื่อนไหว สามารถเดินได้ (ไม่สามารถยกของหนักได้)

ลักษณะงานที่ต้องการ งานทั่วไปที่เหมาะสมกับความพิการ

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์การอ่านแปลน สำหรับติดตั้งเครน

ติดต่อ โทรศัพท์ 062-1494934

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 30/03/2560 เวลา 10:27:17