คนพิการนั่งวีลแชร์ ต้องการทำงานทั่วไป คอมพิวเตอร์ : พัทยา

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพัชรินทร์ ธรรมศีล อายุ 25 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 และ ฝึกวิชาชีพคนพิการ ศูนย์ฟื้นฟูคนพิการ จ.หนองคาย

ความพิการ พิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว นั่งวีลแชร์

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทั่วไป งานคอมพิวเตอร์ อยู่ในเขตพื้นที่พัทยา สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี จำเป็นต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับความพิการ

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ติดต่อ โทรศัพท์ 088-3233056

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 30/03/2560 เวลา 10:25:02