คนพิการทางด้านการได้ยิน ต้องการงานทางด้านบัญชี การเงิน : เมืองชลบุรี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวกาญจนา เตชนันท์ อายุ 24 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ความพิการ พิการทางการได้ยิน (หูหนวกทั้ง 2 ข้าง)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานด้านบัญชี และการเงิน หรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ติดต่อ โทรศัพท์ 091-7433144 หรือ อีเมล์ rita_slytherin@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 27/03/2560 เวลา 11:27:41