คนพิการทางการสื่อความหมาย ต้องการทำงานทางด้านพนักงานฝ่ายผลิต : ปากช่อง นครราชสีมา

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอธิชา อาปณิกานนท์ อายุ 30 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ความพิการ พิการทางการสื่อความหมาย (พูดไม่ชัด)

ลักษณะงานที่ต้องการ งานทางด้านพนักงานงานฝ่ายผลิต คลังสินค้า หรืองานด้านอื่นๆ ในเขตพื้นที่นครราชสีมา

ติดต่อ โทรศัพท์ 088-4688695 หรือ อีเมล์ por_aticha@outlook.co.th

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 27/03/2560 เวลา 11:24:21