คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร คอมพิวเตอร์ : สระบุรี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจิตรลดา ทองนพเก้า อายุ 28 ปี

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ เอกสารคีย์ข้อมูล หรืองานทั่วไปตามความเหมาะสม มีที่พักให้

ติดต่อ โทรศัพท์ 062-5284613

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 24/03/2560 เวลา 13:58:00