คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ-นามสกุล นายวสันต์ คำจันทร์ต๊ะ อายุ 24 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ งานด้านเอกสาร พิมพ์งาน งานทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ลง Windows / โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

ติดต่อ โทรศัพท์ 097-9653560 หรือ อีเมล์ wasun272@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 20/03/2560 เวลา 16:13:51