คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านธุรการ/ประสานงาน : ปทุมธานี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวปราณี ศาลางาม อายุ 22 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางการได้ยิน

ลักษณะงานที่ต้องการ งานทางด้านธุรการ ประสานงานทั่วไป

ติดต่อ โทรศัพท์ 092-9382654 หรือ อีเมล์ Pranee1994.20@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 16/02/2560 เวลา 13:39:04