คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการเปลี่ยนงาน : สมุทรปราการ

ชื่อ-นามสกุล นายศวัส สมัยตรี อายุ 22 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางการเคลื่อนไหว สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานเปลี่ยนงาน ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ บันทึกข้อมูลต่างๆ

ความสามารถ/ทักษะ ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ ขับรถไปทำงานได้

ติดต่อ โทรศัพท์ 084-7097818, 084-7097810 หรือ อีเมล์ big-loveu3@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 16/02/2560 เวลา 13:33:22