คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : บางเขน กทม.

ชื่อ-นามสกุล นายวรเทพ ชุ่มเน็น อายุ 40 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงาน Past-Time หรืองานตามความเหมาะสม

ติดต่อ โทรศัพท์ 086-8186488

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 16/02/2560 เวลา 13:27:49