คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงาน : ปทุมธานี

ชื่อ-นามสกุล นายภาณุเดช อุตมะมุณีย์ อายุ 35 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานด้านธุรการ ประสานงาน

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้กล้อง DSLR ได้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับระบบปฎิบัติการ Android และ iOS ได้ มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อัธยาศัยดี

ติดต่อ โทรศัพท์ 081-7104765 หรือ อีเมล์ panuphat.uttamamunee@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 16/02/2560 เวลา 11:26:30