เชิญคนพิการใช้เครื่องช่วยฟัง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการบัญชี : ใกล้เซ็นทรัลบางนา กทม.

บริษัทแวนเนส พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด

บริษัทแวนเนส พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด

ที่อยู่ ใกล้เซ็นทรัลบางนา

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งนักธุรการบัญชี จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

1. จัดการงานบัญชีทั้งหมดของบริษัท

2. จัดทำรายงานการเงิน และการบัญชี เช่น รายงานฉบับกลาง รายงานงบ

3. ประมาณสิ้นปี รายงานการวิเคราะห์งบการเงิน และ รายงานประจำเดือนตามที่ได้รับมอบหมาย

4. รับผิดชอบด้านภาษี เช่น VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

5. ตรวจสอบบัญชีกระทบยอดทุกสิ้นเดือน และจัดเตรียมการปรับปรุงรายการทางบัญชี

6. ทำงานร่วมกับออดิท ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท กรมสรรพากร และผู้ค้า

7. พัฒนาระบบบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของบริษัท

8. ดูแลรายจ่าย พัฒนากลยุทธ์การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ และการบริการของบริษัท

9. เจรจาราคาที่เหมาะสมกับผู้ค้า และผู้ผลิต

10. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดรายจ่าย

11. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ พิการทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) สามารถสื่อสารทั้งพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS office โดยเฉพาะ Excel ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในด้านที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ คุณชนากานต์ นนทสวัสดิ์ศรี โทรศัพท์ 081-5309770 อีเมล์ chanakran.non@gmail.com

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 10/06/2564 เวลา 13:14:42 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการใช้เครื่องช่วยฟัง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการบัญชี : ใกล้เซ็นทรัลบางนา กทม.