เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สาทร กทม.

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 19 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ประสานงาน พูดคุยสื่อสารกับหน่วยงานภายใน ทำงานด้านเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ สื่อสารได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-40 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word, Excel, Power point ได้

สวัสดิการ โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ชุดฟอร์มพนักงาน เบี้ยขยัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 02-0291415 ต่อ 205 อีเมล์ hr_recruit@lotte.co.th

QR

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 4/01/2564 เวลา 10:04:33 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สาทร กทม.