เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานการจัดการทั่วไป : สาทร กทม.

แสดงความคิดเห็น

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน ทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ/การจัดการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

รายละเอียดงาน งานตามความเหมาะสมตามตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ คนพิการที่ดูแลตนเองได้ เพศชาย/หญิง อายุ 20-45 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ติดต่อ คุณเปรมสุดา ชิณวงศ์พรหม โทรศัพท์ 02-674-7990-9 ต่อ 271 , 091-1199095 อีเมล์ premsuda.chi@deksomboon.com

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... http://prjob.dep.go.th/job/index/detail/itemid/2682
วันที่โพสต์: 7/03/2561 เวลา 09:35:15 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานการจัดการทั่วไป : สาทร กทม.

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน ทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ/การจัดการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดงาน งานตามความเหมาะสมตามตำแหน่งงาน คุณสมบัติ คนพิการที่ดูแลตนเองได้ เพศชาย/หญิง อายุ 20-45 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ติดต่อ คุณเปรมสุดา ชิณวงศ์พรหม โทรศัพท์ 02-674-7990-9 ต่อ 271 , 091-1199095 อีเมล์ premsuda.chi@deksomboon.com เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...