เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Call Center : ปทุมวัน กทม.

แสดงความคิดเห็น

Learn Corporation

Learn Corporation

ที่อยู่ อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 13 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถ.พระราม 1 แขวง/เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่ง Call Center จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

- งาน Call Center รับสาย,โทรออก (ไม่ใช่งานขาย)

- ทำเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล

- ดูกล้องวงจรปิด -ตรวจสอบพนักงาน

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6

สวัสดิการ ปรับเงินเดือนประจำปี กองทุนประกันสังคม โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) เงินช่วยเหลือกรณีเกิดประสบ ภัยพิบัติ ของเยี่ยมผู้ป่วย / คลอดบุตร สำหรับพนักงาน วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วันต่อปี เมื่ออายุงานครบ 1 ปี

ติดต่อ คุณนันทณัฏฐ โทรศัพท์ 061-2651013 อีเมล์ nantanutt.sah@ondemand.in.th

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 6/03/2561 เวลา 09:16:51 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Call Center : ปทุมวัน กทม.

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

Learn Corporation Learn Corporation ที่อยู่ อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 13 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถ.พระราม 1 แขวง/เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่ง Call Center จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน - งาน Call Center รับสาย,โทรออก (ไม่ใช่งานขาย) - ทำเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล - ดูกล้องวงจรปิด -ตรวจสอบพนักงาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 สวัสดิการ ปรับเงินเดือนประจำปี กองทุนประกันสังคม โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) เงินช่วยเหลือกรณีเกิดประสบ ภัยพิบัติ ของเยี่ยมผู้ป่วย / คลอดบุตร สำหรับพนักงาน วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วันต่อปี เมื่ออายุงานครบ 1 ปี ติดต่อ คุณนันทณัฏฐ โทรศัพท์ 061-2651013 อีเมล์ nantanutt.sah@ondemand.in.th เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...