เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : ลาดพร้าว กทม.

แสดงความคิดเห็น

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 18 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ดูแลงานเอกสารต่างๆ ของแผนก

คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

สวัสดิการ ประกันชีวิตกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือและวันหยุดกรณีสมรส เงินช่วยเหลือและวันหยุดกรณีฌาปนกิจญาติสนิท เงินช่วยเหลือกรณีเกิดภัยธรรมชาติ ของขวัญสำหรับบุตรเกิดใหม่ ยูนิฟอร์ม ประกันสังคม งานกีฬาประจำปี งานปีใหม่ประจำปี ฯลฯ

ติดต่อ คุณวสันต์ สุขสม โทรศัพท์ 02-793-5888 ต่อ 192 / 195 / 193 แฟกซ์ 02-793-5898 อีเมล์ wasan_s@abss.co.th

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 26/01/2561 เวลา 11:14:24 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : ลาดพร้าว กทม.

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 18 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน ดูแลงานเอกสารต่างๆ ของแผนก คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สวัสดิการ ประกันชีวิตกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือและวันหยุดกรณีสมรส เงินช่วยเหลือและวันหยุดกรณีฌาปนกิจญาติสนิท เงินช่วยเหลือกรณีเกิดภัยธรรมชาติ ของขวัญสำหรับบุตรเกิดใหม่ ยูนิฟอร์ม ประกันสังคม งานกีฬาประจำปี งานปีใหม่ประจำปี ฯลฯ ติดต่อ คุณวสันต์ สุขสม โทรศัพท์ 02-793-5888 ต่อ 192 / 195 / 193 แฟกซ์ 02-793-5898 อีเมล์ wasan_s@abss.co.th เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...