เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : บางปะกง ฉะเชิงเทรา

แสดงความคิดเห็น

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 90/1 หมู่ 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ประชาสัมพันธ์ (Operator) ดูแลงานธุรการทั่วไป ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง เอกสารทั่วไป) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ เพศหญิง อายุระหว่าง 22 - 34 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป บุคลิกภาพดี พูดจาสุขภาพเรียบร้อย (มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี) สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Word , Excel , Powerpoint ได้

สวัสดิการ โบนัส วันหยุดพักร้อน 15วัน/ปี ค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพสำหรับพนักงานและครอบครัว กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบพนักงาน ทุนการศึกษาบุตร รถรับ-ส่งพนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินกู้ฉุกเฉินฯลฯ

ติดต่อ คุณวิกรณ์ ยังเจริญ โทรศัพท์ 038-522302 ต่อ 515, 517 อีเมล์ wigorn@sherwood.co.th

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 22/01/2561 เวลา 10:25:08 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : บางปะกง ฉะเชิงเทรา

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 90/1 หมู่ 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน ประชาสัมพันธ์ (Operator) ดูแลงานธุรการทั่วไป ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง เอกสารทั่วไป) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ เพศหญิง อายุระหว่าง 22 - 34 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป บุคลิกภาพดี พูดจาสุขภาพเรียบร้อย (มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี) สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Word , Excel , Powerpoint ได้ สวัสดิการ โบนัส วันหยุดพักร้อน 15วัน/ปี ค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพสำหรับพนักงานและครอบครัว กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบพนักงาน ทุนการศึกษาบุตร รถรับ-ส่งพนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินกู้ฉุกเฉินฯลฯ ติดต่อ คุณวิกรณ์ ยังเจริญ โทรศัพท์ 038-522302 ต่อ 515, 517 อีเมล์ wigorn@sherwood.co.th เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...