เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเรียงบิล : จตุจักร กทม.

แสดงความคิดเห็น

บริษัท บีทาเก้น จำกัด

บริษัท บีทาเก้น จำกัด

ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 21/2 ซ.รัชดาภิเษก 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานเรียงบิลสินค้า จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน เรียงลำดับบิลสินค้าทีมีในทุกๆ วัน และจัดพิมพ์เลขที่บิลลงเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-40 ปี วุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป สามารถใช้มือทั้งสองข้างและใช้สายตาดูตัวเลขเพื่อจัดเรียงและจัดเก็บเอกสารได้, ไม่เป็นผู้พิการที่ใช้รถวีลแชร์

สวัสดิการ โบนัสประจำปี, ปรับเงินเดือนประจำปี, เสื้อยูนิฟอร์ม, ทุนการศึกษาบุตร, บัตรของขวัญสำหรับบุตรแรกคลอด, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยฌาปนกิจสำหรับบิดา, มารดา, และพนักงาน ฯลฯ

ติดต่อ คุณกิ่่งแก้ว เรืองแก้ว (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ 02-792-2345 มือถือ 081-551-6071

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 8/01/2561 เวลา 10:35:33 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเรียงบิล : จตุจักร กทม.

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บริษัท บีทาเก้น จำกัด บริษัท บีทาเก้น จำกัด ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 21/2 ซ.รัชดาภิเษก 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานเรียงบิลสินค้า จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน เรียงลำดับบิลสินค้าทีมีในทุกๆ วัน และจัดพิมพ์เลขที่บิลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-40 ปี วุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป สามารถใช้มือทั้งสองข้างและใช้สายตาดูตัวเลขเพื่อจัดเรียงและจัดเก็บเอกสารได้, ไม่เป็นผู้พิการที่ใช้รถวีลแชร์ สวัสดิการ โบนัสประจำปี, ปรับเงินเดือนประจำปี, เสื้อยูนิฟอร์ม, ทุนการศึกษาบุตร, บัตรของขวัญสำหรับบุตรแรกคลอด, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยฌาปนกิจสำหรับบิดา, มารดา, และพนักงาน ฯลฯ ติดต่อ คุณกิ่่งแก้ว เรืองแก้ว (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ 02-792-2345 มือถือ 081-551-6071 เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...