เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานผลิต/ผู้ช่วยวิศวกร : ปทุมธานี

บริษัท ควอลิโทรนิคส์ จำกัด

ที่อยู่ 1043 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ต้องการรับคนพิการทำงาน

1. ตำแหน่งพนักงานผลิต/ตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 10 อัตรา

รายละเอียดงาน นั่งทำงานใส่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ลงบอร์ด / ตรวจสอบความถูกต้องด้วยสายตา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรอิเลคทรอนิคส์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ทำ Process งานใส่ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ มีความรู้เรื่องแผงวงจรอิเลคทรอนิคส์ อ่านลายวงจรอิเลคทรอนิคส์ได้

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว –เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 - ปริญญาตรี

ติดต่อ คุณกัญญา ช่างหลอม โทรศัพท์ 02-9081700-4 อีเมล์ qtronics@ksc.th.com

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 30/11/2560 เวลา 10:37:23