เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยคลังสินค้า : นครปฐม

แสดงความคิดเห็น

บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

ที่อยู่ 76 หมู่ 10 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งผู้ช่วยคลังสินค้า จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความขยัน อดทน ในการทำงาน

สวัสดิการ เครื่องแบบพนักงาน ทุนการศึกษาบุตร เงินช่วยงานศพ สงเคราะห์บ้านประสบภัย เงินกู้ฉุกเฉิน ประกันภัยอุบัติเหตุ สินค้าราคาสวัสดิการ โบนัสปีละ 2 ครั้ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปรับเงินเดือนประจำปี ประกันสังคม ท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงปีใหม่ ฯลฯ

ติดต่อ โทรศัพท์ 02-9100950 แฟกซ์ 02-9100969 อีเมล์ sumamal.kr@rx.co.th

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 28/11/2560 เวลา 14:26:12 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยคลังสินค้า : นครปฐม

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ที่อยู่ 76 หมู่ 10 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งผู้ช่วยคลังสินค้า จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความขยัน อดทน ในการทำงาน สวัสดิการ เครื่องแบบพนักงาน ทุนการศึกษาบุตร เงินช่วยงานศพ สงเคราะห์บ้านประสบภัย เงินกู้ฉุกเฉิน ประกันภัยอุบัติเหตุ สินค้าราคาสวัสดิการ โบนัสปีละ 2 ครั้ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปรับเงินเดือนประจำปี ประกันสังคม ท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงปีใหม่ ฯลฯ ติดต่อ โทรศัพท์ 02-9100950 แฟกซ์ 02-9100969 อีเมล์ sumamal.kr@rx.co.th เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...