เชิญคนพิการทางด้านการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน/พ่อบ้าน : ฉะเชิงเทรา

แสดงความคิดเห็น

บริษัท อาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์ จำกัด

บริษัท อาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์ จำกัด

ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย 1 เลขที่103/3 หมู่ที่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งแม่บ้าน/พ่อบ้าน จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดงาน ทำความสะอาดภายในและภายนอกโรงงาน

คุณสมบัติ คนพิการทางการได้ยิน หูหนวก หูตึง เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6

สวัสดิการ วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักร้อน เบี้ยขยัน รถรับ-ส่งฟรี อาหารกลางวัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม มีลิฟต์

ติดต่อ คุณพรพิมล เผือกพัด โทรศัพท์ 038-579888 อีเมล์ supak.p@armstrong.co.th

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 28/11/2560 เวลา 10:04:07 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางด้านการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน/พ่อบ้าน : ฉะเชิงเทรา

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บริษัท อาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์ จำกัด บริษัท อาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์ จำกัด ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย 1 เลขที่103/3 หมู่ที่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งแม่บ้าน/พ่อบ้าน จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดงาน ทำความสะอาดภายในและภายนอกโรงงาน คุณสมบัติ คนพิการทางการได้ยิน หูหนวก หูตึง เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 สวัสดิการ วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักร้อน เบี้ยขยัน รถรับ-ส่งฟรี อาหารกลางวัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม มีลิฟต์ ติดต่อ คุณพรพิมล เผือกพัด โทรศัพท์ 038-579888 อีเมล์ supak.p@armstrong.co.th เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...