เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ประเวศ กทม.

แสดงความคิดเห็น

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ที่อยู่ อาคารเอกธนวัฒ เลขที่4,6 ซ.สุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดงาน ทำงานเกี่ยวกับเอกสาร

คุณสมบัติ พิการทางการได้ยิน/ร่างกาย เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 จบสาขาบัญชี

สวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การฝึกอบรมนอกบริษัท ประกันสุขภาพ วันหยุดพักผ่อน ฯลฯ

ติดต่อ ทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 027480411-15 ต่อ 339 มือถือ 098-2781285

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 14/11/2560 เวลา 15:15:01 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ประเวศ กทม.

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ที่อยู่ อาคารเอกธนวัฒ เลขที่4,6 ซ.สุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดงาน ทำงานเกี่ยวกับเอกสาร คุณสมบัติ พิการทางการได้ยิน/ร่างกาย เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 จบสาขาบัญชี สวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การฝึกอบรมนอกบริษัท ประกันสุขภาพ วันหยุดพักผ่อน ฯลฯ ติดต่อ ทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 027480411-15 ต่อ 339 มือถือ 098-2781285 เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...