เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่ง พนักงานซักรีด/แม่บ้าน : โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา กทม.

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ต้องการรับคนพิการทำงาน

ตำแหน่งพนักงานซักรีด จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ซักรีดชุดพนักงาน/ลูกค้า และงานในแผนกซักรีดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ทำความสะอาดห้องพัก/บริเวณภายในโรงแรม และงานในแผนกแม่บ้านตามงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการเพศชาย/หญิง อายุ 20 - 40 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีใจรักในหน้าที่และงานที่ทำ อ่านออก-เขียนได้ มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย

สวัสดิการ เงินเดือน 12,000 บาท อาหาร 2 มื้อ มีชุด Uniform ประกันสังคม วันหยุดนักขัตฤกษ์ ห้อง Locker / ห้องอาบน้ำ / ห้องพักผ่อนระหว่างทำงาน ท่องเที่ยวประจำปี (ทำงาน 5 วัน วันหยุดประจำสัปดาห์ 2 วัน)

ติดต่อ คุณฐิตินาถ เตี้ยมวาด โทรศัพท์ 02-5411234 ต่อ 4049 อีเมล์ cglbhr@chr.co.th

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 10/11/2560 เวลา 10:38:50 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่ง พนักงานซักรีด/แม่บ้าน : โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา กทม.