เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล : ราชเทวี กทม.

แสดงความคิดเห็น

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 1122 เคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ดำเนินการบันทึกข้อมูลตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนคัดแยกเอกสารจัดชุดกรมธรรม์ ให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในองค์กร โดยแยกสังกัดตามฝ่ายงาน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป สามารถใช้งาน MS-Office ได้ดี รักงานบริการ และมีความขยัน ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

สวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ โทรศัพท์ 02-6241111 ต่อ 6512, 6513 อีเมล์ Kpi14_120@trustmail.jobthai.com

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... http://www.jobthai.com/job/0,943650.html (ขนาดไฟล์: 178)
วันที่โพสต์: 2/11/2560 เวลา 14:00:17 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล : ราชเทวี กทม.

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 1122 เคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน ดำเนินการบันทึกข้อมูลตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนคัดแยกเอกสารจัดชุดกรมธรรม์ ให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในองค์กร โดยแยกสังกัดตามฝ่ายงาน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป สามารถใช้งาน MS-Office ได้ดี รักงานบริการ และมีความขยัน ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี สวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ โทรศัพท์ 02-6241111 ต่อ 6512, 6513 อีเมล์ Kpi14_120@trustmail.jobthai.com เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...