เชิญคนพิการ เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : จตุจักร กทม.

แสดงความคิดเห็น

ที.ดับบลิว.กรุ๊ป

บริษัท ที.ดับบลิว.กรุ๊ป อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด

ที่อยู่ 55/5 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน หลายอัตรา

รายละเอียดงาน สามารถพูดคุยสื่อสารได้ ติดต่อประสานงานภายในแผนก งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการ เพศหญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ อัธยาศัยดี สามารถดูแลตัวเองได้

สวัสดิการ ชุดฟอร์มพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม กองทุนทดแทน วันหยุดประจำปี โบนัส ฝึกอบรมและพัฒนา ฯลฯ

ติดต่อ คุณหนึ่ง โทรศัพท์ 02-2721901 ต่อ 4130 อีเมล์ taywin_17trustmail.jobthai.com

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... http://www.jobthai.com/job/0,624026.html (ขนาดไฟล์: 178)
วันที่โพสต์: 2/11/2560 เวลา 13:50:45 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการ เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : จตุจักร กทม.

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ที.ดับบลิว.กรุ๊ป บริษัท ที.ดับบลิว.กรุ๊ป อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด ที่อยู่ 55/5 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน หลายอัตรา รายละเอียดงาน สามารถพูดคุยสื่อสารได้ ติดต่อประสานงานภายในแผนก งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการ เพศหญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ อัธยาศัยดี สามารถดูแลตัวเองได้ สวัสดิการ ชุดฟอร์มพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม กองทุนทดแทน วันหยุดประจำปี โบนัส ฝึกอบรมและพัฒนา ฯลฯ ติดต่อ คุณหนึ่ง โทรศัพท์ 02-2721901 ต่อ 4130 อีเมล์ taywin_17trustmail.jobthai.com เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...