เชิญคนพิการที่สามารถเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งหนักงานธุรการ / พ่อบ้าน : ปทุมธานี

แสดงความคิดเห็น

บริษัท พิณสยาม จำกัด

บริษัท พิณสยาม จำกัด

ที่อยู่ 32/9 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ต้องการรับคนพิการทำงาน

1. ตำแหน่งธุรการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน พิมพ์งาน , รับโทรศัพท์ , เดินเอกสาร

คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word , excel ได้ มีประสบการณ์ 1 ปี

2. ตำแหน่งพ่อบ้าน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ตัดแต่งต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ กวาดถนน

คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย อายุระหว่าง 20-50 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ติดต่อ สำอางค์ ซื่อสัตย์ โทรศัพท์ 02-9018778

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 30/08/2560 เวลา 10:45:14 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการที่สามารถเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งหนักงานธุรการ / พ่อบ้าน : ปทุมธานี

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บริษัท พิณสยาม จำกัด บริษัท พิณสยาม จำกัด ที่อยู่ 32/9 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ต้องการรับคนพิการทำงาน 1. ตำแหน่งธุรการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน พิมพ์งาน , รับโทรศัพท์ , เดินเอกสาร คุณสมบัติ พิการด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word , excel ได้ มีประสบการณ์ 1 ปี 2. ตำแหน่งพ่อบ้าน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน ตัดแต่งต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ กวาดถนน คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย อายุระหว่าง 20-50 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ติดต่อ สำอางค์ ซื่อสัตย์ โทรศัพท์ 02-9018778 เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...