เชิญคนพิการ เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์ : บางกะปิ กทม.

แสดงความคิดเห็น

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ที่อยู่ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ไม่จำกัดจำนวน

รายละเอียดงาน โทรศัพท์สัมภาษณ์ตัวอย่างหลัก (master Sample) จากฐานข้อมูลของศูนย์ “นิด้าโพล” เพื่อดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือประเด็นอื่นๆ และจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ลงในแบบสอบถาม (ไม่มีอักษรเบรลล์) โดยจะมีการอบรมก่อนทำงาน

คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถพูด อ่าน ฟัง และเขียนได้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-45 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวส. ขึ้นไป

ค่าตอบแทน วันละ 400 บาท (แบบสอบถาม จำนวน 20-40 ชุด/วัน)

ติดต่อ คุณเบญจวรรณ ไชยคิรินทร์ โทรศัพท์ 02-7273596 อีเมล์ nida_poll@nida.ac.th

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 14/07/2560 เวลา 00:24:49 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการ เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์ : บางกะปิ กทม.

1 ศรีโสภา มีรอด 14/07/2560 00:24:49

อยากทำค่ะ แต่ไกลเดินไปค่ะ

2 น.ส.ทิพารัมย์ ศรีรักษา 30/06/2560 10:00:46

สนใจงานค่ะ ชื่อเล่น เอ๋

อายุ21ปี

พิการทางการเห็น-ตาเลือนราง

เบอร์ โทร: 098-8455866

นักศึกษาจบใหม่

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ที่อยู่ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ไม่จำกัดจำนวน รายละเอียดงาน โทรศัพท์สัมภาษณ์ตัวอย่างหลัก (master Sample) จากฐานข้อมูลของศูนย์ “นิด้าโพล” เพื่อดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือประเด็นอื่นๆ และจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ลงในแบบสอบถาม (ไม่มีอักษรเบรลล์) โดยจะมีการอบรมก่อนทำงาน คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถพูด อ่าน ฟัง และเขียนได้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-45 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวส. ขึ้นไป ค่าตอบแทน วันละ 400 บาท (แบบสอบถาม จำนวน 20-40 ชุด/วัน) ติดต่อ คุณเบญจวรรณ ไชยคิรินทร์ โทรศัพท์ 02-7273596 อีเมล์ nida_poll@nida.ac.th เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...