เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Call Center, บันทึกข้อมูล, ธุรการ, Computer Graphic : สาทร กทม.

แสดงความคิดเห็น

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Center, บันทึกข้อมูล, ธุรการ, Computer Graphic จำนวน 10 อัตรา

รายละเอียดงาน

1. ตำแหน่ง Call Center

- รับโทรศัพท์จากลูกค้า

- บริการให้ข้อมูลต่างๆ รวมถึงตอบข้อร้องเรียน

- บันทึกข้อมูลหรือข้อร้องเรียนเพื่อส่งต่อฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

2. ตำแหน่ง ธุรการ

- จัดทำงานเอกสารต่างๆ ภายในฝ่าย

- คีย์ข้อมูล บันทึกข้อมูล

3. ตำแหน่ง Computer Graphic

- ออกแบบงานสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

- คิดสร้างสรรค์งานต่างๆ

คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถเดินได้ สื่อสารได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 – ปริญญาตรี สามารถใช้ Computer ได้ มีใจรักงานบริการและมีบุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส

สวัสดิการ เงินรางวัลประจำปี ประกันชีวิต ตรวจร่างกายประจำปี เครื่องแบบพนักงานฟรี โบนัส เงินช่วยเหลือครอบครัว กิจกรรมท่องเที่ยวและนันทนาการ ฯลฯ

ติดต่อ คุณปัทมาภรณ์, คุณวรรพร โทรศัพท์ 02-2855011 ต่อ 385, 391, 398 อีเมล์ Ipndevelop14_104@trustmail.jobthai.com

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

"ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... http://www.jobthai.com/job/0,772157.html (ขนาดไฟล์: 178)
วันที่โพสต์: 3/04/2561 เวลา 16:55:09 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Call Center, บันทึกข้อมูล, ธุรการ, Computer Graphic : สาทร กทม.

1 วทัญญู 3/04/2561 16:55:09

รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างไหมครับ พิการทางการได้ยินครับ 0967737878 ส่งSMS

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Call Center, บันทึกข้อมูล, ธุรการ, Computer Graphic จำนวน 10 อัตรา รายละเอียดงาน 1. ตำแหน่ง Call Center - รับโทรศัพท์จากลูกค้า - บริการให้ข้อมูลต่างๆ รวมถึงตอบข้อร้องเรียน - บันทึกข้อมูลหรือข้อร้องเรียนเพื่อส่งต่อฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2. ตำแหน่ง ธุรการ - จัดทำงานเอกสารต่างๆ ภายในฝ่าย - คีย์ข้อมูล บันทึกข้อมูล 3. ตำแหน่ง Computer Graphic - ออกแบบงานสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ - คิดสร้างสรรค์งานต่างๆ คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถเดินได้ สื่อสารได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 – ปริญญาตรี สามารถใช้ Computer ได้ มีใจรักงานบริการและมีบุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส สวัสดิการ เงินรางวัลประจำปี ประกันชีวิต ตรวจร่างกายประจำปี เครื่องแบบพนักงานฟรี โบนัส เงินช่วยเหลือครอบครัว กิจกรรมท่องเที่ยวและนันทนาการ ฯลฯ ติดต่อ คุณปัทมาภรณ์, คุณวรรพร โทรศัพท์ 02-2855011 ต่อ 385, 391, 398 อีเมล์ Ipndevelop14_104@trustmail.jobthai.com เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th) "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...