เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : พระโขนง กทม.

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่อยู่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน การให้บริการทางบัญชี รวมถึงการบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกรายรับรายจ่าย ตลอดจน การจัดทำรายงานทางการเงิน

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถใช้โปรมแกรม Microsoft ได้, สามารถจัดทำข้อมูลบัญชีเบื้องต้นได้, สามารถปฏิบัติงานค้างคืนต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ สวัสดิการค่ารักษษพยาบาลผู้ป่วยนอก ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว สามี-ภรรยา บุตร ค่าทันตกรรม โบนัสประจำปี

ติดต่อ นางสาวพุทธิรักษ์ แก้วชูทอง โทรศัพท์ 0-2335-8510 อีเมล์ puttiruk@bangchak.co.th

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 23/06/2560 เวลา 14:44:13 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : พระโขนง กทม.