เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : จตุจักร

บริษัท บีทาเก้น จำกัด

บริษัท บีทาเก้น จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 21/2 ซอยรัชดาภิเษก 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยธุรการฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ช่วยรับโทรศัพท์, รับ-ส่ง เอกสาร เช็คบัตรตอก PC, เบี้ยเลี้ยงพนักงาน, งานสรรหาและคัดเลือก, งานพิมพ์และจัดเก็บเอกสาร ฯลฯ

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและผู้มาติดต่องาน มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่กับงานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

สวัสดิการ โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เสื้อยูนิฟอร์ม วันหยุดตามประเพณี วันลาพักร้อน ลากิจ กองทุนการศึกษาบุตร ฯลฯ

ติดต่อ คุณกิ่งแก้ว เรืองแก้ว โทรศัพท์ 02-7912345 ต่อ 2375 อีเมล์ hr-office@betagen.co.th

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 31/07/2560 เวลา 09:07:53 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : จตุจักร