เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : จตุจักร

แสดงความคิดเห็น

บริษัท บีทาเก้น จำกัด

บริษัท บีทาเก้น จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 21/2 ซอยรัชดาภิเษก 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยธุรการฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ช่วยรับโทรศัพท์, รับ-ส่ง เอกสาร เช็คบัตรตอก PC, เบี้ยเลี้ยงพนักงาน, งานสรรหาและคัดเลือก, งานพิมพ์และจัดเก็บเอกสาร ฯลฯ

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและผู้มาติดต่องาน มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่กับงานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

สวัสดิการ โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เสื้อยูนิฟอร์ม วันหยุดตามประเพณี วันลาพักร้อน ลากิจ กองทุนการศึกษาบุตร ฯลฯ

ติดต่อ คุณกิ่งแก้ว เรืองแก้ว โทรศัพท์ 02-7912345 ต่อ 2375 อีเมล์ hr-office@betagen.co.th

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 19/06/2560 เวลา 10:15:35 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : จตุจักร

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บริษัท บีทาเก้น จำกัด บริษัท บีทาเก้น จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 21/2 ซอยรัชดาภิเษก 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยธุรการฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน ช่วยรับโทรศัพท์, รับ-ส่ง เอกสาร เช็คบัตรตอก PC, เบี้ยเลี้ยงพนักงาน, งานสรรหาและคัดเลือก, งานพิมพ์และจัดเก็บเอกสาร ฯลฯ คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและผู้มาติดต่องาน มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่กับงานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ สวัสดิการ โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เสื้อยูนิฟอร์ม วันหยุดตามประเพณี วันลาพักร้อน ลากิจ กองทุนการศึกษาบุตร ฯลฯ ติดต่อ คุณกิ่งแก้ว เรืองแก้ว โทรศัพท์ 02-7912345 ต่อ 2375 อีเมล์ hr-office@betagen.co.th เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...