เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล : ห้วยขวาง กทม.

แสดงความคิดเห็น

บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 337 ซ.ประขาสันติ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

1. ปฏิบัติงานด้านสรรหา-ว่าจ้าง ติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน จัดทำเอกสารว่าจ้าง ทำแฟ้มประวัติพนักงาน

2. ปฏิบัติงานด้านธุรการบุคคล-สั่งซื้ออุปกรณ์,จัดพิมพ์เอกสาร,จัดทำแบบฟอร์มต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Word, Excal)

สวัสดิการ โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพ เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ ฯลฯ

ติดต่อ นายปวันรัตน์ จิตร์ธรรมจักร์ โทรศัพท์ 02-2488223 อีเมล์ hr@greatplc.com

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 15/06/2560 เวลา 10:47:07 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล : ห้วยขวาง กทม.

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 337 ซ.ประขาสันติ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน 1. ปฏิบัติงานด้านสรรหา-ว่าจ้าง ติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน จัดทำเอกสารว่าจ้าง ทำแฟ้มประวัติพนักงาน 2. ปฏิบัติงานด้านธุรการบุคคล-สั่งซื้ออุปกรณ์,จัดพิมพ์เอกสาร,จัดทำแบบฟอร์มต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Word, Excal) สวัสดิการ โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพ เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ ฯลฯ ติดต่อ นายปวันรัตน์ จิตร์ธรรมจักร์ โทรศัพท์ 02-2488223 อีเมล์ hr@greatplc.com เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...