เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า: กทม.

แสดงความคิดเห็น

บริษัท กิติธัญ จำกัด

บริษัท กิติธัญ จำกัด

ที่อยู่ 175-177 ซอยพระยาดำรง ถนนสว่าง แขวงพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร 10500

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดงาน ตรวจนับสินค้า ยกสินค้า จัดเรียงสินค้า ทำงานประจำสำนักงานใหญ่ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับม.3-ปวช. รักงานบริการ สุขภาพร่างกายแข็งแรง

สวัสดิการ ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา ชุดยูนิฟอร์ม วันหยุดประเพณี ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัส กองทุนประกันสังคม ฯลฯ

ติดต่อ คุณพิเชษฐ์ สอนศิริ โทรศัพท์ 02-381236-40 ต่อ 15, 29, 30 อีเมล์ hr@kititan.co.th

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000741126VCXLY
วันที่โพสต์: 18/04/2560 เวลา 14:47:30 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า: กทม.

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บริษัท กิติธัญ จำกัด บริษัท กิติธัญ จำกัด ที่อยู่ 175-177 ซอยพระยาดำรง ถนนสว่าง แขวงพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร 10500 ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดงาน ตรวจนับสินค้า ยกสินค้า จัดเรียงสินค้า ทำงานประจำสำนักงานใหญ่ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร คุณสมบัติ คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับม.3-ปวช. รักงานบริการ สุขภาพร่างกายแข็งแรง สวัสดิการ ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา ชุดยูนิฟอร์ม วันหยุดประเพณี ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัส กองทุนประกันสังคม ฯลฯ ติดต่อ คุณพิเชษฐ์ สอนศิริ โทรศัพท์ 02-381236-40 ต่อ 15, 29, 30 อีเมล์ hr@kititan.co.th เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...