เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : ระยอง

แสดงความคิดเห็น

บริษัท เคเฟอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)

บริษัท เคเฟอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)

ที่อยู่ 9/9 ถนนสุขุมวิท ซอยประปา 1 ต.เนินพระ อ.เมือง ระยอง 21150

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ติดต่อประสานงาน คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสาร

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-40 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ สามารถช่วยเหลือตนเอง เดินทางมาทำงานเองได้

ติดต่อ แผนกบุคคล โทรศัพท์ 038-029172 อีเมล์ nudi.panchawat@kaefer.com

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 20/03/2560 เวลา 11:29:17 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : ระยอง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บริษัท เคเฟอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) บริษัท เคเฟอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) ที่อยู่ 9/9 ถนนสุขุมวิท ซอยประปา 1 ต.เนินพระ อ.เมือง ระยอง 21150 ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน ติดต่อประสานงาน คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสาร คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-40 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ สามารถช่วยเหลือตนเอง เดินทางมาทำงานเองได้ ติดต่อ แผนกบุคคล โทรศัพท์ 038-029172 อีเมล์ nudi.panchawat@kaefer.com เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...