เชิญคนพิการทางการได้ยิน/สายตา เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : ประจวบคีรีขันธ์

โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน

โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน

ที่อยู่ 91 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน หน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ทั่วไปของโรงแรม

คุณสมบัติ คนพิการทางการได้ยิน หรือด้านสายตา เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-40 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

สวัสดิการ อาหารและชุดยูนิฟอร์ม มีห้องน้ำ ทางลาดชัน ลิฟท์ ให้คนพิการ ประกันสังคม มีหอพักพนักงาน รถรับ-ส่งจากหอพักมาโรงแรม

ติดต่อ คุณจินตนา ธิรางกูรรัตต์ โทรศัพท์ 032-521234 แฟกซ์ 032-521197 อีเมล์ hr.hrhuahin@hyatt.com

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 16/03/2560 เวลา 16:01:25 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางการได้ยิน/สายตา เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : ประจวบคีรีขันธ์